Hartelijk welkom op de website van Probus Dronten 2

Het doel van onze Probusclub is het bevorderen van saamhorigheid en vriendschap.
De leden hebben een maatschappelijke functie vervuld en hechten waarde – ieder vanuit zijn persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond – aan het regelmatig ontmoeten van elkaar.
Onderlinge hulpvaardigheid, verbreding en delen van kennis en interesse, verruiming van inzicht en ontspanning vormen bindende elementen.

Onze club is opgericht in 1995.

De bijeenkomsten vinden in principe plaats op de eerste en derde woensdag van de maand om 14.00 uur in het vergadercentrum “Open Hof “, De Zuid 2, 8251 BH  Dronten, tel: 0321 312 792

Het ledental is ongeveer 30.

Er is een bestuur, een programmacommissie, een lief- en- leed commissie en een websitecommissie

De website geeft algemene informatie over de club, maar is vooral bedoeld als informatiebron voor de leden.

Diverse delen zijn afgeschermd met een wachtwoord.

Voor meer  informatie kunt u  contact op met de secretaris, zie  het tabblad CONTACT op deze site